Juridiske bestemmelser

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os retten til udsolgte varer, trykfejl, stavefejl, leveringsændringer fra vores leverandører, force majeure og forsinkelser, der ligger uden for lollobernie.coms kontrol.

Lollobernie.com kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drift eller tab af omsætning, tab af fortjeneste, tidstab, tab som følge af manglende levering eller andre indirekte tab, medmindre det er reguleret ved dansk lovgivning.

Produktansvar

Lollobernie.coms produktansvar følger de generelle bestemmelser i dansk lovgivning om produktansvar. I det omfang lollobernie.com ikke er i overensstemmelse med bindende lovbestemmelser, er denne ikke ansvarlig for driftstab, tidstab eller andre indirekte tab.

Produkt

Produkterne på lollobernie.com er beskrevet med produkttype, mærke og muligvis mængde. Billederne af produkterne er så realistiske som muligt, men af tekniske årsager kan det ikke garanteres, at produkternes udseende er fuldstændig identisk.

Tvister

Eventuelle tvister og sager afgøres ved dansk domstole i overensstemmelse med dansk lovgivning.