Integritetspolicy & Cookies gammel

Integritetspolicy

Lollobernie.com, som ägs av Nordic Leisure Travel Group AB, ett svenskregistrerat bolag, arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Vi har därför en policy som anger hur dina personuppgifter kommer att behandlas och skyddas.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Nordic Leisure Travel Group AB, med organisationsnummer 559222-3019, är ansvariga för de personuppgifter du lämnar till oss enligt Europaparlamentets EU-förordning 2016/679 från den 27 april 2016, gällande skydd för fysiska personer, beträffande personliga uppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter General Data Protection Regulation, eller GDPR. Airshoppen Travel Retail A/S är en del av Nordic Leisure Travel Group och den som behandlar personuppgifterna.

Var lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Unionen, men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med standardavtalsklausuler som antagits av EU för att säkerställa lämpliga dataskyddsgarantier för dataöverföringar från EU till tredjeländer.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du lägger beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du lämnar till oss kan till exempel innehålla kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor som kreditinformation och adressuppdateringar.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att skapa och hantera ditt personliga konto på Lollobernie.com
  • För att skicka textmeddelanden om leveransstatus
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden som t.ex. nyhetsbrev
  • För att göra analyser för att ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
  • För att testa och förbättra våra system genom vilka tjänsterna tillhandahålls
  • För att förhindra missbruk eller felaktig användning av våra tjänster

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan eller så länge vi är skyldiga enligt lag. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du be om att få informationen korrigerad eller borttagen. Vi kan inte ta bort dina uppgifter när det finns ett lagligt krav på lagring, till exempel bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl att behålla uppgifterna, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi använder uppgifterna i marknadsföringssyfte. Du kan kontakta oss genom att skicka ett brev till

Nordic Leisure Travel Group AB,

Att: Dataskyddsombud,

105, 20, SE26151 Stockholm, Sverige.

Du kan också begära dina personuppgifter genom att fylla i detta formulär.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Nordic Leisure Travel Group. Data som vidarebefordras till tredje part används endast för att förse dig med de tjänster som nämns ovan, till exempel fraktagenter i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditreferens eller inkassobyråer för kreditkontroller, identitetskontroller och inkasso.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i linje med tekniska framsteg och utveckling. För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt skickas all information i krypterad form. Det betyder att informationen skickas genom en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av externa parter. För kortköp arbetar vi med en auktoriserad betalningsagent som hjälper oss att kontrollera direkt med din bank att kortet är giltigt för köp. Vår betalningsagent behandlar dina kortuppgifter enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, som utvecklats av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Det innebär att dina kortuppgifter behandlas med en mycket hög säkerhetsnivå. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas i, och vid efterföljande besök, hämtas från din dator eller mobila enhet. Lollobernie.com använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information eller för att lämna ut information till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet i högst 12 månader. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsarsession. Vi använder permanenta cookies för att lagra ditt val av startsida och för att lagra dina uppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" när du loggar in. Vi använder sessionscookies när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lägger en vara i din varukorg.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet med din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och tar bort cookies, se "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att inaktivera cookies eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att om du väljer att inaktivera cookies kanske du inte kan dra nytta av alla våra funktioner.

Tredjepartscookies

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Permanenta cookies lagras på din dator eller mobila enhet i högst 24 månader.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte faller under vår tillsyn. Vi kan inte ta något ansvar för skyddet av integriteten eller innehållet på dessa webbplatser, men vi erbjuder dessa länkar för att göra det lättare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

Om du har några klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter

Nordic Leisure Travel Group har ett dataskyddsombud som du kan nå på dpo@ving.se. Du kan också alltid kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer här: Myndigheten för sekretessskydd | IMY

Kontakt

Nordic Leisure Travel Group AB, organisationsnummer: 559222-3019.

Telefon: +46 (0)08-555 99999 

E-post: lollobernieshop@airshoppen.com