Oikeudelliset ehdot

Sopimusehdot ja vastuuvapauslauseke 

Pidätämme oikeuden tuotteiden loppumiseen, kirjoitus- ja painovirheisiin, toimitusmuutoksiin, force majeure -tilanteisiin ja myöhästymisiin, joihin lollobernie.com ei voi vaikuttaa. 

Lollobernie.com ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten seuraamuksellisista vahingoista, käyttötappiosta, liikevaihdon menetyksestä, ajan menettämisestä, tuotteiden toimittamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista tai muista välillisistä vahingoista, ellei toisin ole säädetty Ruotsin yleisessä tai sitovassa lainsäädännössä. 

Tuotevastuu 

Lollobernie.com noudattaa Ruotsin yleisiä tuotevastuuta koskevia säännöksiä. 

Jollei sitovasta lainsäädännöstä muuta seuraa, lollobernie.com ei vastaa käyttötappioista, ajan menetyksestä tai muista välillisistä menetyksistä. 

Tuotetiedot 

Tuotteet on jaoteltu tuotetyypeittäin, tuotemerkeittäin sekä mahdollisesti määrän mukaan. Tuotekuvat ovat mahdollisimman todenmukaisia, mutta teknisistä syistä tätä ei voida täysin taata. 

Riita-asiat 

Mahdolliset riita-asiat ja kanteet ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti ruotsalaisessa tuomioistuimessa.