Vi bryr oss om barna.

Vi vil at alle barn skal føle seg trygge. Derfor gir vi nå 1 euro til Redd Barna for hvert solgte kosedyr

Med barna i fokus
Vi samarbeider med Redd Barna. Sammen vil vi bidra til å gi barn trygghet her og nå, men også for fremtiden. Det gjør vi gjennom å å skape trygge miljøer på ferien, støtte Redd Barnas viktige arbeid økonomisk, samt å bidra til økt kunnskap om barns rettigheter. I 2024 går 1 euro fra hvert solgte kosedyr med Lollo & Bernie, direkte til Redd Barnas arbeid med å skape en lysere fremtid for barn. Trygge barn blir trygge voksne.

Kosedyr

Vi vil at alle barn skal føle seg trygge. Derfor gir vi nå 1 euro til Redd Barna for hvert solgte kosedyr.