Juridiske Vilkår

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om utsolgte varer, trykkfeil, stavefeil, endringer i leveranse fra våre leverandører, force majeure samt forsinkelser som er utenfor lollobernie.com's kontroll.

Lollobernie.com kan ikke stilles til ansvar for indirekte tap, bland annet følgeskader, drift- eller omsetningstap, inntektstap, tidstap, tap på grunn av uteblitt leveranse eller andre indirekte tap så fremt dette ikke reguleres i norsk lovverk om allmenne og bindende regler.

Produktansvar

Lollobernie.com's produktansvar følger svensk retts allminnelige bestemmelser vedrørende produktansvar. I den utstrekning intet annet er underlagt bindende rettsbestemmelser, står ikke Lollobernie.com ansvarlig for driftstap, tidstap eller andre indirekte tap.

Produktinformasjon

Produktene på Lollobernie.com beskrives med varetype, varemerke og eventuell kvantitet. Bildene av produktene er så realistiske som mulig, men av tekniske årsaker kan det ikke garanteres at produktenes utseende er helt identisk.

Tvister

Eventuell tvister og ærend avgjøres i norsk domstol i overensstemmelse med norsk lov.