Insamling av personuppgifter

Lollobernie.com ägs av den nordiska resekoncernen Nordic Leisure Travel Group AB, NLTG, där även Spies, Ving och Tjäreborg ingår. NLTG är, tillsammans med Shopify ansvariga för hur personuppgifterna på lollobernie.com hanteras. När du använder tjänsten lollobernie.com samlar vi in information om din användning av tjänsten. Här beskriver vi mer i detalj hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter.

Vad är en personupplysning?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, mailadress och telefonnummer. Det gäller till exempel även krypterad data och olika typer av elektroniska identiteter som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Information som samlas in när du prenumererar på mejl med inspiration och erbjudanden

Om du väljer att bli medlem i Lollo & Bernie Club, samlar vi in ditt namn, din e-postadress, land, telefon, ditt barn/barns namn, födelsedatum och kön för att kunna skicka nyhetsbrev med inspiration och erbjudanden, samt en födelsedagshälsning till ditt barn. Om du väljer att ge det till oss samlar vi även in uppgifter om ditt postnummer och landet du bor i. Vi samlar även in information om hur du använder utskicket, om vilka erbjudanden du är intresserad av och vad du klickar på.

Hur använder vi uppgifterna?

När du har valt att ta emot mejl från oss med inspiration och erbjudanden använder vi dina personuppgifter för att skicka mejl till dig och rikta innehållet i utskicket till dig. Detta gäller din e-postadress, ditt användningsmönster och dina preferenser. Med hjälp av denna data kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse av och dra nytta av. Vi använder även den information vi samlar in för att analysera mottagning och användning av e-post, så att vi kan utveckla och förbättra vår kommunikation såväl som våra tjänster. Det är till exempel information om vilka erbjudanden som resulterar i beställningar eller andra reaktioner.

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du väljer att vara medlem i Lollo & Bernie Club. Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du väljer att vara medlem. Vi använder olika IT-tjänster och IT-system i vårt företag. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi respekterar din integritet och säkerheten för dina uppgifter i all hantering. Endast vår personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till denna information. I det fall vi vidarebefordrar personuppgifter till någon leverantör ingår vi ett avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra order- och försäljningssystem, vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är utformade för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss, samt för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. Dessa system kan hantera alla personuppgifter som vi samlar in.

Vi använder externa leverantörer för personalisering och analys av användarbeteende på våra webbplatser och användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträden för vår räkning. Informationen i fråga är i första hand information som samlas in via cookies och hanteras på en anonym och aggregerad nivå.

Personalisering och marknadsföring

När du använder vår webbplats eller andra digitala tjänster från oss samlar vi in information om din användning av tjänsten. En del av denna information kan vara personuppgifter, t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar även in information om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter och aktiviteter du är intresserad av.

Vi använder informationen vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker den. Anpassningen kan t.ex. vara att vi lagrar och visar information om vad du sökte efter vid ett tidigare besök på vår webbplats, språkinställningar och visning av annonser och erbjudanden, som vi tror passar dig och dina preferenser. För analys av användningsmönster och personalisering använder vi cookies. Läs mer om vår cookiepolicy.

 

Din rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter, som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personalisering och för marknadsföring, används med ditt samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och stoppa den databehandling som ditt samtycke omfattar. Du har även rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas och du har även rätt till dataportabilitet.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig kan du kontakta oss genom att använda detta formulär

Du kan också skicka ett brev till:

Nordic Leisure Travel Group AB, Att: DPO 105 20 Stockholm, Sverige.

Ditt ärende handläggs av NLTG:s juristavdelning på huvudkontoret i Stockholm. Du får svar så snart vi kan men senast inom 30 dagar.

Personuppgiftsansvarig

Denna integritetspolicy gäller tjänster och produkter som erbjuds på lollobernie.com. Lollobernie.com ingår i den nordiska resekoncernen Nordic Leisure Travel Group AB, NLTG, som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av denna policy.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på support@lollobernie.com eller via vanligt brev, som skickas till Nordic Leisure Travel Group AB, Att: DPO, 105 20 Stockholm.

Den fullständiga personuppgiftspolicyn

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och dina rättigheter.