Integritetspolicy

Lollobernie.com ägs av Nordic Leisure Travel Group AB, ett svenskregistrerat bolag. Vi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Denna policy anger hur dina personuppgifter behandlas och skyddas samt vilka rättigheter du har.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Nordic Leisure Travel Group AB, med organisationsnummer 559222-3019, är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss enligt Europaparlamentets EU-förordning 2016/679 från den 27 april 2016, gällande skydd för fysiska personer, beträffande personliga uppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter General Data Protection Regulation, eller GDPR.

Var lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska unionen, men om du beställer och handlar varor på lollobernie.com kommer även dina kontakt- och leveransuppgifter att lagras i USA eftersom lollobernie.com drivs via den kanadensiska e-handels plattformen Shopify.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du lägger in beställningar, blir medlem i Lollo&Bernie klubb, prenumererar på vårt nyhetsbrev, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De typer av personuppgifter som vi samlar in är kontaktinformation, namn, födelsedatum och betalningsinformation.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att skapa och hantera ditt personliga konto på Lollobernie.com
  • För att skicka våra nyhetsbrev
  • För att göra analyser för att ge dig relevanta marknadsförings-erbjudanden och information, något som även kan innebära profilering.
  • För att hantera dina beställningaroch köp samt att administrera eventuella reklamationer.

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan eller så länge vi är skyldiga enligt lag. Därefter raderas dina personuppgifter. Efter tre år raderas kunddatan permanent.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du be om att få informationen korrigerad eller borttagen. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering. Vi kan inte ta bort dina uppgifter när det finns ett lagligt krav på lagring, till exempel bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl att behålla uppgifterna. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi använder uppgifterna i olika syften.

Du kan kontakta oss genom att använda detta formulär: 

Du kan också sända ett brev till:

Nordic Leisure Travel Group AB,

Att: DPO

105 20 Stockholm, Sverige.

Ditt ärende handläggs av NLTGs juristavdelning på huvudkontoret i Stockholm. Du får svar så snart vi kan men senast inom 30 dagar.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Data som vidarebefordras till tredje part används endast för att förse dig med de tjänster som nämns ovan, till exempel fraktagenter i samband med leverans av varor och mediebyråer för distribution av nyhetsbrev

Vi använder oss också av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden, användarfeedback, och utvecklingsarbete på vår webb. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De personuppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies på en aggregerad nivå.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i linje med tekniska framsteg och utveckling.

Cookies

Läs mer om hur vi behandlar cookies här 

Länkar

lollobernie.com kan innehålla länkar till andra webbplatser eller appar som inte faller under vår tillsyn. Vi kan inte ta något ansvar för skyddet av integriteten eller innehållet på dessa webbplatser eller appar, men vi vill erbjuda dessa för att göra utbudet som medlem i lollobernie så brett och relevant för medlemskapet som möjligt.

Om du har några klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter

Nordic Leisure Travel Group har ett dataskyddsombud som du kan nå på dpo@nltg.com. Du kan också alltid kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer här: