Our Responsibilities

Omtanke om djuren

Vi brinner för att skapa en värld där alla djur känner sig älskade och skyddade. Därför har vi inlett ett spännande samarbete med World Animal Protection – en organisation dedikerad till att skydda djur över hela världen.

Omtanke om barnen

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga. Just nu ger vi 1 euro till Rädda Barnen för varje sålt gosedjur.