Juridiska villkor

Förbehåll och friskrivning

Vi förbehåller oss för utsålda varor, tryckfel, stavfel, leveransändringar från våra leverantörer, force majeure samt förseningar som är utanför lollobernie.com kontroll.

Lollobernie.com kan inte ställas till ansvar för indirekta förluster, bland annat följdskador, drift- eller omsättningsförlust, vinstförlust, tidsförlust, förlust på grund av utebliven leverans eller andra indirekta förluster såvida detta inte regleras i svensk lagstiftnings allmänna och bindande regelverk.

Produktansvar

Lollobernie.com produktansvar följer svensk rätts allmänna bestämmelser beträffande produktansvar. I den omfattning inget annat följer av bindande rättsbestämmelser ansvarar lollobernie.com inte för driftförluster, tidsförluster eller andra indirekta förluster.

Produktinformation

Produkterna på lollobernie.com beskrivs med varutyp, varumärke och eventuellt kvantitet. Bilderna av produkterna är så realistiska som möjligt, men av tekniska orsaker kan det inte garanteras att produkternas utseende är helt identiskt.

Tvister

Eventuella tvister och ärenden avgörs i svensk domstol i enlighet med svensk rätt.